Kontakt

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970

Plac Solidarności 1, 80-058 Gdańsk

KRS nr 0000471290

kontakt@pomnik1970.org

Nr konta  34 2030 0045 1110 0000 0404 1580