Wspomnienie naszego kolegi Witolda Kurskiego ( doskonała lektura)

Wspomnienie naszego kolegi Witolda Kurskiego ( doskonała lektura)

Witold Kurski     Kilka wspomnień z prac nad pomnikiem Poległych Stoczniowców     W dniu 7 października 2015 roku zatelefonował do mnie mój były student Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej Pan Zygmunt Manderla, długoletni sekretarz Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców z informacją, że 13 grudnia 2015 odbędzie się spotkanie Komitetu połączone z opłatkiem zaś […]

Artykuł Katarzyny Korczak z końca 2012 roku

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 wznawia działalność przy Europejskim Centrum Solidarności Trzydzieści dwa lata temu – po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku – władze stanu wojennego zawiesiły działalność Stowarzyszenia: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970. Komitetowi udało się doprowadzić do wzniesienia i odsłonięcia monumentu na Placu Solidarności w Gdańsku. Uroczyste […]