WITOLD KURSKI – Wybrane problemy techniczne Pomnika Poległych Stoczniowców 1970