Jutro w Europejskim Centrum Solidarności rusza nasz edukacyjny projekt “ŚWIATŁO IDZIE Z GDAŃSKA”

 

Z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku, w ramach Tygodnia Demokracji odbędzie się przegląd filmów o liderach przemian demokratycznych w Polsce. Przegląd odbywać się będzie w mediatece Europejskiego Centrum Solidarności.

Będą to pokazy z prelekcjami dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. W prelekcjach będą uczestniczyć członkowie naszego stowarzyszenia.

Pokazy będą się odbywały w dniach 11-18 września, a jeśli będą chętni, to dłużej.

Projekt filmowy jest zatytułowany „ŚWIATŁO IDZIE Z GDAŃSKA”

To słowa Jana Pawła II, który powiedział do Ryszarda Grabowskiego: „jesteście z Gdańska? Światło idzie z Gdańska na świat.”

Filmy wybrane do prezentacji podczas Tygodnia Demokracji opowiadają o tych, którzy duchowo i realnie byli liderami przemian zachodzących w Polsce. Od Jana Pawła II po Lecha Wałęsę, poprzez Czesława Miłosza i Lecha Bądkowskiego zobaczymy twarze i wysłuchamy słów tych, za którymi poszli ludzie, by stworzyć 10-milionowy największy na świecie pokojowy ruch walczący o wolność – Solidarność. Autorzy filmów sami  byli świadkami i uczestnikami wydarzeń prowadzących do urzeczywistnienia marzeń o wolnej demokratycznej Polsce.

  1. Światło idzie z Gdańska, reż. Ryszard Grabowski  (delegacja z Gdańska w Watykanie u Jana       Pawła II)
  2. Kryptonim Inspirator, reż. Henryka Kinaszewska  (o Lechu Bądkowskim)
  3. Polskie drogi do niepodległości, reż. Andrzej Dorniak, Anna Maria Mydlarska
  4. Lider, reż. Andrzej-Trzos Rastawiecki
  5. Pomnik, reż. Marian Terlecki
  6. Ludzie z żelaza, reż. Adam Kinaszewski
  7. Lud da siłę swojemu poecie, reż. Adam Kinaszewski (film o wizycie Czesława Miłosza w           Gdańsku)

Kontakt:

Anna Maria Mydlarska

Kierownik Działu Dokumentacji Filmowej

Europejskie Centrum Solidarności

80-863 Gdańsk Plac Solidarności 1

tel. (058) 7724084

kom.: 503 072 646

e-mail: a.mydlarska@ecs.gda.pl, www.ecs.gda.pl