Nasze kolejne inicjatywy

26 kwietnia wystąpiliśmy do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dwoma wnioskami. Pierwszy dotyczy nadania imion nowym ulicom na Młodym Mieście. Wystąpiliśmy, aby ulice te nazywały się imionami osób zasłużonych dla budowy Pomnika. Są to następujące osoby: Henryk Lenarciak, Klemens Gniech, Władysław Knap, Elżbieta Szczodrowska -Peplińska i Robert Pepliński.

Drugi wniosek dotyczy nadania imion tramwajom i autobusom, co od kilku lat jest praktykowane w Gdańsku.  Do listy osób związanych z budową Pomnika dodaliśmy jeszcze Lecha Bądkowskiego. Mamy nadzieję, że będą jeździły po Gdańsku tramwaje z imionami osób przez nas zaproponowanych.

Załączamy złożone pisma:

 

Nowy Dokument 2017-04-28_2 Nowy Dokument 2017-04-28_1