Gratulacje dla Donalda Tuska

Gdańsk 09.03.2017 r.

 

 

Pan Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Z prawdziwą radością przyjęliśmy informację o  Pańskiej reelekcji. Przed laty w Sierpniu ‘80  łączyły nas wspólne marzenia o Polsce wolnej, praworządnej, nowoczesnej, cenionej  w świecie.

Dziś w niespokojnych czasach szansą dla nas i innych narodów należących do  europejskiej wspólnoty jest  trwanie na straży praw i podstawowych wartości przyjętych  w momencie jej narodzin.

Jesteśmy  przekonani, że Pańska prezydencja będzie nadal służyła tym celom.

 

Z wyrazami szacunku

 

członkowie odnowionego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku