Oświadczenie – protest przeciwko aktowi wandalizmu

OŚWIADCZENIE  – PROTEST

SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW 1970

 

Od momentu powstania Pomnika mija 36 lat.

Pomnik trwa, jako wieża kontrolna naszego wybijania się na niepodległość.

Po ogłoszeniu stanu wojennego widział  czołgi taranujące bramę Stoczni,

patronował  protestom, starciom ulicznym, wspomagał ruch oporu.

Pod Pomnikiem odprawiono wiele mszy za Ojczyznę.

Pomnik nadal jest synonimem słynnej gdańskiej odwagi. I formą najbardziej                                                autentycznej tutejszej pamięci.

Niech tak zostanie na zawsze. Historia nie wybaczy profanacji tego uświęconego                                       miejsca.

Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970                                   stanowczo protestują przeciwko aktowi wandalizmu, jaki dokonał się w dniu                                               13.12.2016 r. i proszą o uszanowanie powagi Pomnika.

 

 

 

Gdańsk13.12.2016 r.