Promocja publikacji “Pomnik Poległych Stoczniowców 1970” odbyła się

15.06.2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się promocja naszej publikacji “Pomnik Poległych Stoczniowców 1970” . Na spotkanie przybyli liczni goście, a wśród nich znane postacie: Lech Wałęsa, Tadeusz Fiszbach, Jerzy Młynarczyk i wiele innych osób znanych na Pomorzu. Gośćmi opowiadającymi o książce i o Pomniku byli: Zygmunt Manderla, Wiesław Szyślak, Henryka Dobosz-Kinaszewska, Stanisław Składanowski. Słowo wiążące miała Maria Mrozińska.

 Spotkanie uświetniło nagranie Requiem Krzysztofa Pendereckiego, którego pierwsze wykonanie miało miejsce podczas odsłonięcia Pomnika 16.12.1980 roku. Również aktorzy: Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis ubogacili spotkanie czytaniem wierszy Miłosza i fragmentów wydanej właśnie publikacji. Lech Wałęsa zabrał głos i wyraził zadowolenie z tego, że ukazała się książka o Pomniku. Na zakończenie zabrali głos zaproszeni goście i wywiązała się dyskusja.