Nasze kolejne inicjatywy

26 kwietnia wystąpiliśmy do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dwoma wnioskami. Pierwszy dotyczy nadania imion nowym ulicom na Młodym Mieście. Wystąpiliśmy, aby ulice te nazywały się imionami osób zasłużonych dla budowy Pomnika. Są to następujące osoby: Henryk Lenarciak, Klemens Gniech, Władysław Knap, Elżbieta Szczodrowska -Peplińska i Robert Pepliński. Drugi wniosek dotyczy nadania imion tramwajom i […]